Connect with us

Hi, what are you looking for?

Enduena Klajiqi

Enduena Klajiqi është Hulumtuese Themelore e FWO-së dhe kandidate për doktoraturë në Departamentin e Shkencave Politike të Vrije Universiteit Brussel (VUB). Puna e saj fokusohet në praktikat dhe takimet feministe të shtetndërtimit në Kosovë gjatë viteve 1990. Para mandatit të saj në FWO, Klajiqi ka punuar si studiuese në Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.