Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kritikë

“Poor Things” dhe realiteti i dhunës sistematike ndaj grave në Kosovë Në filmin ‘Poor Things,’ (Yorgos Lanthimos) ringjallja e figurës së Bella Baxter-it (Emma...

Kritikë

Kinematografë nga Kosova viteve të fundit kanë shprehur nivel të larta artistike dhe kanë filluar të eksperimentojnë më guximshëm nëpër zhanre tjera krijuese. “Luaneshat...

Kritikë

Foto: Ninullë nga Adrian Asllani (2023) Mbi Ninullën e Adrian Asllanit Jetojmë në një botë në dukje të thjeshtë, me një rrjedhë logjike të...

Kritikë

Projekti “Serbia tjetër” i përmbledh për lexuesin qëndrimet e intelektualëve serbë që i kundërshtuan shkeljet drastike të të drejtave të njeriut ndaj shqiptarëve në...

More Posts

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.