Connect with us

Hi, what are you looking for?

Activities

The Kosovar Centre for Security Studies (KCSS), New Social Initiative (NSI) and Sbunker, successfully concluded the 2nd edition of the Kosovo Peace and Democracy...

Kosovo Peace & Democracy Summit

Prishtinë, 21-22 shtator, 2022: Tre organizata të shoqërisë civile nga Kosova, Sbunker, New Social Initiative (NSI) dhe Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), me...

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.