Connect with us

Hi, what are you looking for?

Për ne

Sbunker është një organizatë joqeveritare mediatike, themeluar më 2016, e cila angazhohet në ofrimin e pikëpamjeve analitike dhe përmbajtësore për çështje të rëndësishme politike, ekonomike, sociale dhe kulturore në Kosovë, Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë. Tutje, përmes programit “Disinfo”, Sbunker monitoron përmbajtjet e publikuara ditore në mediat vendore dhe identifikon lajme të rreme me tendenca për ta dezinformuar publikun. Për më tepër, Sbunker ofron podkaste të ndryshme në të cilat shtjellohen pikëpamje filozofike dhe teorike, diskutohen libra nga autorë të ndryshëm dhe analizohen çështje politike në rajon. Sbunker gjithashtu punon me të rinjtë përmes programit të të menduarit kritik “truAktiv”.

Misioni

Misioni i Sbunker është të forcojë dhe promovojë vlerat liberale demokratike në Kosovë dhe rajon, duke ndikuar dhe formësuar diskursin publik përmes përmbajtjeve të reja mediatike dhe programeve të të menduarit kritik për të rinjtë.

Redaksia

Bardhi Bakija: [email protected]
Visar Xhambazi: [email protected]

Për të kontribuar kontaktoni Hana Deva: [email protected]

Ekipi

Bordi

Donatorët Aktual

Donatorët e Kaluar

Raportet Financiare

Kontakt

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Adresa: Rr. “Rexhep Mala” nr.11, Prishtinë 10000 Kosovë.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.