Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kosovo Dispatch

In the third episode of Kosovo Dispatch, we have a discussion with Edward P. Joseph, a Balkan expert immersed in both wartime and post-war...

The Kosovo Key: Analysis and Perspectives

Rregullorja e Bankës Qendrore të Kosovës për transaksionet e pagesave, d.m.th., siç e interpreton opinioni – heqja e dinarit serb, shkaktoi një sërë reagimesh,...

Çelnaja

Në episodin 29 me Artan Kacanin, pedagog i urbanistikës në Universitetin Polis, flasim për përkatësinë dh të drejtën mbi qytetin, planifikimin urban të qytetit...

Lexime

Si ndikon media digjitale, në veçanti media sociale, si hapësirë e informacionit, debatit dhe mobilizimit politik, në sferën publike dhe në diskutimin politik dhe...

Lexime

Të hënën, më 29 janar, Ora e radios “Lexime” hap sezonin e tretë me diskutimin e librit “Ballkani imagjinar” të Maria Todorovës me të...

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.