Connect with us

Hi, what are you looking for?

Analizë

Viti i parë i Qeverisë Kurti shënoi një start të vështirë në politikën e jashtme, shoqëruar me shumë gabime diplomatike dhe dështime të protokollit....

Analizë

A duhet të gjykohen mësimdhënësit për vlerësimin e performancës, kur vlerësimi si instrumenti kryesor i funksionit të kontrollit në menaxhment është pika më e...

Analizë

Më 16 shkurt 2023, hyri në fuqi Ligji nr. 08/L-196 për Paga në Sektorin Publik. Ky ligj u kritikua jashtëzakonisht shumë nga sindikatat, partitë politike...

Analizë

Puna e kujdesit të papaguar në Kosovë kërkon një vëmendje të veçantë dhe një qasje të re në politikat sociale dhe ekonomike. Është jetike...

Analizë

Rrëfime të burrave mbi tejkalimin e traumës së dhunës seksuale në luftë lustrimet nga: Artan Balaj Libri “Zëra të pa dëgjuar: Rrëfime të burrave mbi...

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.