Connect with us

Hi, what are you looking for?

Aktivitete

Sot Sbunkeri mbajti aktivitetin e parë në kuadër të projektit “Luftimi i ekstremizmit në Kosovë:  Tendencat, Sfidat, dhe Kundër-veprimet”, i përkrahur nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në  Kosovë. Qëllimi i këtij aktiviteti të parë ishte prezantimi i projektit para institucioneve publike,  organizatave të shoqërisë civile, donatorëve e organizatave ndërkombëtare prezentë në Kosovë, dhe  njoftimi me punën e shkëmbimin e përvojave dhe perspektivave të ndërsjella.   Qëllimi i projektit është identifikimi i prirjeve dhe ideologjive ekstremiste dhe roli i ndikimit të huaj  malinj; angazhimi me komunitetet lokale dhe ata që gjenden në vijat e para të ballafaqimit me këto  dukuri; dhe përfshirja me politikëbërësit për të rritur ndërgjegjësimin dhe avokimin për ndryshime  politikash institucionale e legjislative.  Projekti do të punojë me të rinj, gra, komunitete joshumicë dhe ata që janë më të ekspozuar ndaj  rrezikut të instrumentalizimit nga grupet ekstreme dhe radikale, me qëllim vetëdijesimin dhe  parandalimin e hershëm të ekstremizmit, dhe kufizimin e ndikimit të tij.   Pjesëmarrës ishin pjesëtarë institucionesh si Policia e Kosovës, Forca e Sigurisë së Kosovës, Komuna e  Prishtinës, përfaqësues të organizatave joqeveritare si QKSS, ATRC, CDF, Forum ZFD Civil Peace  Service – Kosovo, Syri i Vizionit, KEC, përfaqësues të ambasadave e organizatave ndërkombëtare, si  Ambasada e ShBA-ve, Zyra e BE-së në Kosovë, G-CERF, e të tjerë.  Shprehim mirënjohjen tonë për Ambasadën e Mbretërisë së Holandës në Kosovë për përkrahjen e  këtij projekti përmes programit Matra dhe e falënderojmë ambasadoren H.E. Carin Lobbezoo për  pjesëmarrjen dhe fjalën e saj sot në takim.  

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.