Connect with us

Hi, what are you looking for?

Ensar Suma

Ensar Suma punon si këshilltar ligjor. Studimet universitare në nivelin B.A i ka përfunduar në Fakultetin Juridik të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, ndërsa studimet master LL.M, i ka përfunduar në Fakultetin Juridik të Universitetit “Hasan Prishtina” në Prishtinë, në programin “E drejta Kushtetuese dhe Administrative”. Ka qenë dhe vazhdon të jetë aktivist i të drejtave të njeriut. Është pjesëmarrës i shumë konferencave shkencore vendore dhe ndërkombëtare dhe ka publikuar artikuj nga fusha e drejtësisë në revista të ndryshme!
MË SHUMË ARTIKUJ

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.