Connect with us

Hi, what are you looking for?

Flutura Kusari

Flutura Kusari është juriste e së drejtës së medias dhe aktiviste për të drejtat e njeriut. Ajo monitoron zhvillimet që ndërlidhen me lirinë e shprehjes dhe të medias në Kosovë dhe avokon për mbrojtje të gazetarëve dhe punonjësve të mediave. Flutura punon si këshilltare e lartë ligjore në Qendrën Europiane për Liri të Shtypit dhe Medias (ECPMF) në Leipzig, Gjermani. Përgjatë punës së saj, ajo ka mbështetur qindra gazetarë në Europë që ballafaqohen me padi, ndjekje penale dhe rreziqe të tjera. Flutura avokon para institucioneve europiane për legjislacion dhe politika më të mira për mediat dhe gazetarët. Flutura është një ndër themelueset e Koalicionit Kundër Padive SLAPP në Europë (CASE) dhe shërben si eksperte për Bashkimin Evropian dhe Këshillin e Evropës në draftimin e legjislacionit kundër Padive Strategjike Kundër Pjesëmarrjes Publike. Ajo ka doktoraturë në të drejtën e medias nga Universiteti i Gentit, Belgjikë.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.