Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sefer Zogaj

Sefer Zogaj ka përfunduar studimet bachelor në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Ekonomik. Gjatë shkollës së mesme ka filluar të shkruaj vështrime për Gazetën “Epoka e Re”, më pas edhe për mediat e Shqipërisë si “Albeu” dhe “Shekulli”. Ai është në përfundim të studimeve master në Fakultetin Ekonomik. Gjatë studimeve ka punuar në një mori mediash si Intro, Ballkani, Insajderi.com, Shqip.com dhe tash KTV. Seferi është poashtu pjesë e shoqërisë civile përmes Institutit për Kërkime Ekonomike. Përveç kësaj, e ka menaxhuar edhe një biznes të vogël “Gift of Heart” që kryesisht është marrë me shitje online. Interesimi i tij kryesor në jetë është studimi i shkencave sociale.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.