Connect with us

Hi, what are you looking for?

Bronwyn Jones

Bronwyn Jones is a writer, editor and media practitioner who currently is the Executive Director of New Perspektiva a media NGO that highlights the issues of majority-minority relationships in Kosovo.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.