Connect with us

Hi, what are you looking for?

Abit Hoxha

Abit Hoxha është Profesor Asistent në Universitetin e Agderit në Norvegji. Ai punon në fushën e medias dhe konfliktit dhe është bashke-hulumtues kryesor i Studimit të Botës të Gazetarisë për Kosovën. Ai është Menaxheri i Projektit të Financuar nga BE-ja për Media të Qëndrueshme për Demokracinë në Universitetin e Agderit. Të gjitha opinionet janë personale.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.