Connect with us

Hi, what are you looking for?

Adri Nurellari

Adri Nurellari është studiues, këshilltar dhe kolumnist i angazhuar kryesisht në fushën e politikës dhe medias. Ai ka vijuar studimet universitare në Universitetin e Tiranës dhe ato pasuniversitare në Cambridge, London School of Economics dhe University College London. Adri është ish-këshilltar i kryeministrit Sali Berisha dhe ish-sekretar i PDIU-së në Shqipëri, ndërkohë që ka punuar si pedagog në Universitetin e Tiranës dhe atë të Evropës Juglindore në Tetovë. Ka qenë i angazhuar si analist dhe konsulent ndërkohë që prej vitit 2013 punon si këshilltar i Hashim Thaçit.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.