Connect with us

Hi, what are you looking for?

Alban Bokshi

Albani ka të përfunduar master për Filozofi Kontinentale nga Universiteti i Staffordshire, MB, master nga Universiteti i Sussex-it, MB, në Studime Bashkëkohore Evropiane dhe baçelor nga Universiteti Amerikan në Bullgari për Studime Evropiane dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare/Shkenca Politike. Ai ka përvojë të gjatë në shoqëri civile dhe administratë publike, në fusha të ndryshme nga antikorrupsioni deri te analizat e politikës së jashtme. Albani kontribuon në blogët lokalë ku shkruan për çështje që kanë të bëjnë me politikën, shoqërinë dhe filozofinë.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.