Connect with us

Hi, what are you looking for?

Alban Goranci

Alban Goranci ka kryer studimet për aktrim në teatër dhe master në drejtimin- Aktrim Film, në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës. Gjithashtu ka studiuar në drejtimin Komunikim Masiv dhe Gazetari, në Kolegjin AAB. Aktualisht është i angazhuar si aktor i pavarur në projektet teatrore dhe filmike.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.