Connect with us

Hi, what are you looking for?

Albian Krasniqi

Albian Krasniqi është kandidat për doktoraturë në Universitetin Teknologjik të Dublinit, duke u specializuar për tregun e punës. Paraprakisht ka mbaruar studimet master për ekonomi të zhvillimit, në Universitetin e Sussexit, në Angli. Albiani ka përvojë pune si ekonomist në institucionet vendore dhe organizatat ndërkombëtare.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.