Connect with us

Hi, what are you looking for?

Ard Morina

Ard Morina është magjistër në Marrëdhënje Ndërkombëtare nga New School University, New York. Analist i tregtisë, sigurisë dhe zhvillimit ndërkombëtar për më shumë se një decade.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.