Connect with us

Hi, what are you looking for?

Butrint Berisha

Butrint Berisha ka përfunduar studimet BA për Shkenca Politike në Universitetin e Prishtinës dhe studimet MA në Universitetin e Stokholmit, duke përfshirë një semestër shkëmbimi në Universitetin e Strathclyde, në Skoci. Aktualisht është i angazhuar në Institutin e Pristinës për Studime Politike (PIPS). Fokusi i tij është politika ndërkombëtare.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.