Connect with us

Hi, what are you looking for?

Dafina Lata

Dafina Lata është Gazetare/Hulumtuese dhe Prezantuese. Gjithashtu, ajo është ligjëruese në Departamentin "Media dhe Komunikim" në kolegjin "UBT" në Prishtinë.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.