Connect with us

Hi, what are you looking for?

Donika Hamiti

Donika Hamiti studimet bazike dhe Master i ka realizuar në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Filozofik (Departamenti i Shkencës Politike) dhe studimet Master i ka përfunduar në Programin Politikë Ndërkombëtare. Donika është e angazhuar në fushën e edukimit joformal, duke shërbyer si Zyrtare për Informim dhe pastaj si Koordinatore e Programeve dhe Trajnimeve në një organizatë joqeveritare në Prishtinë.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.