Connect with us

Hi, what are you looking for?

Feride Rushiti

Dr. Feride Rushiti është themeluese dhe drejtoreshë ekzekutive e Qendrës Kosovare të Rehabilitimit për Viktimat e Torturës (QKRMT). Përmes gati dy dekadash hulumtimi dhe avokimi, Dr. Rushiti ka siguruar qasje në kujdes shëndetësor dhe drejtësi për viktimat civile të luftës së Kosovës 1998-1999. Avokimi i saj çoi në njohjen e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në mesin e viktimave të tjera civile të luftës në vitin 2014 dhe në vitin 2017 vendimin historik të qeverisë për financimin e pensioneve për viktimat e dhunës seksuale në Kosovë gjatë luftës, duke vendosur një precedent për angazhimin e qeverisë në përpjekjet për t'u marrë me të kaluarën e Kosovës gjatë kohës së luftës. Dr. Rushiti, si mjeke, filloi trajtimin e viktimave civile të luftës gjatë konfliktit aktiv në vitin 1999.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.