Connect with us

Hi, what are you looking for?

Gazmend Bërlajolli

Gazmend Bërlajolli është i lindur në Pejë. Studimet themelore për Gjuhësi i ka mbaru në UCL të Londrës, kurse studimet Master, po për Gjuhësi, në Universitetin e Prishtinës. Punon si redaktor tekstesh, përkthyes dhe interpret i pavarur.

Analizë

Qarkullohet, sado që më rrallë sot e mes gjuhëtarësh të një brezi më të vjetër, arsyetimi i periudhës socialiste mbi mospërfshirjen e paskajores me qenë në...

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.