Connect with us

Hi, what are you looking for?

Krenar Gashi

Krenar Gashi është studiues i shkencës sociale, aktualisht doktorant në shkencë politike në Universitetin e Gentit në Belgjikë. Fokus i studimeve të tij janë diskursi, pushteti dhe demokracia, mirëpo si ish aktivist dhe ekspert i medias, ai poashtu kontribuon në studimet e medias dhe kritikën e sferës publike.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.