Connect with us

Hi, what are you looking for?

Ledi Shamku Shkreli

Ledi Shamku-Shkreli është gjuhëtare e profilizuar në Sociolinguistikë, por po aq e interesuar në lamij si Etnoliguistikë e Kulturë gjuhe. Autore e një vargu punimesh studimore, sot ndan kohën mes Bolonjës e Tiranës. Pedagoge titullare në Universitetin e Bolonjës për lëndët “Sociolinguistica” dhe “Lingua e Cultura Albanese”, si edhe kërkuese shkencore pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike (ASA) në Tiranë.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.