Connect with us

Hi, what are you looking for?

Liridona Sijarina

Liridona Sijarina është aktiviste dhe studiuese feministe. Aktualisht është duke i vijuar studimet e doktoratës në Studime Krahasuese të Gjinisë pranë Universitetit të Evropës Qendrore (CEU) në Vjenë. Ka përfunduar studimet master në Studime Kritike të Gjinisë në CEU. Ndërsa studimet bachelor i ka kryer për shkencë politike pranë Universitetit të Prishtinës. Fushat e interesit të saj akademik përfshijnë studimet e neoliberalizmit, punës, gjinisë, zhvillimit dhe lëvizjeve punëtore e shoqërore.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.