Connect with us

Hi, what are you looking for?

Lisandri Kola

Lisandri është poet, përkthyes, studiues dhe mësimdhënës në Tiranë. Është fitues i çmimit të madh "Atë Zef Pllumi" në fushën e poezisë, për librin "Fluturat vdesin në maj", që u botua në Prishtinë nga Dit' e Nat' në vitin 2014.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.