Connect with us

Hi, what are you looking for?

Llatinka Peroviq

Llatinka Peroviç është historiane dhe ish politikane serbe e lindur në vitin 1933. Peroviç ka qenë sekretare e përgjithshme e Lidhjes Komuniste të Serbisë gjatë periudhës 1968-1972. Më 1972 LKJ e përjashtoi nga pozita me akuzën se ishte për së tepërmi liberale. Gjatë shpërbërjes së Jugosllavisë në vitet 1990, Peroviç ishte një prej kritikeve më të ashpra të nacionalizmit serb, e posaçërisht Slobodan Millosheviqit dhe regjimit të tij. Që prej 1993 ajo është kryeredaktore e revistës Rrymat e Historisë [Tokovi Istorije].

Kritikë

Për botim të dytë të librit të Rade Radovanoviqit [Radovanović] “Gazi nën litar¹: Të gjitha që deshët të mos i dini mbi luftën në Kosovë” [Smeh pod...

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.