Connect with us

Hi, what are you looking for?

Luljeta Plakolli Kasumi

Luljeta është profesoreshë në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, ku ligjëron lëndët e të drejtës së pronësisë intelektuale, të drejtës tregtare dhe kontraktore dhe të drejtës së arbitrazhit. Fusha e saj e specializimit është pronësia intelektuale (PI), dhe fokusi aktual kërkimor është ndërlidhja në mes të PI, metaversit dhe Inteligjencës Artificiale (AI).

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.