Connect with us

Hi, what are you looking for?

Naim Jakaj

Naim Jakaj ka studiuar Sociologji dhe Drejtësi. Ai ka një përvojë të gjatë të punës në Kuvendin e Kosovës, si koordinator dhe si këshilltar në fushën e praktikës parlamentare, çështjeve sociale dhe të drejtësisë në Kosovë. Aktualisht është hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi në kuadër të Programit Qeverisja e mirë.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.