Connect with us

Hi, what are you looking for?

Rudinë Jakupi

Rudinë Jakupi është kandidate për doktoraturë në Universitetin e Qytetit të Dublinit (DCU) ku ajo hulumton lidhjen në mes gjinisë dhe sigurisë, organizatave ndërkombëtare dhe vendet e pas luftës. Rudina ka përvojë pune në marrëdhënie ndërkombëtare dhe siguri, me disa publikime në fushën e gjinisë dhe sigurisë, radikalizmit dhe terrorizmit.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.