Connect with us

Hi, what are you looking for?

Shkodran Ramadani

Shkodran Ramadani është hulumtues në Institutin “Compass” në Prishtinë. Ai ka përfunduar studimet Bachelor në Shkenca Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë të Maqedonisë dhe studimet Master në Sociologji në Universitetin e Prishtinës. Shkodrani është aktiv në fushën e hulumtimeve të sigurisë, drejtësisë tranzicionale, marrëdhënieve ndërkombëtare, populizmit, sekularizmit, demokracisë konsociacionale dhe autonomisë.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.