Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "Virtuality"

Kritikë

[Ekskurs përkitazi për filmin Her, të regjisorit amerikan Spike Jonze, realizuar në vitin 2013] Transformimi aktual nën ndikimin e frymës digjitale ka krijuar shkëputje të thellë...

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.