Connect with us

Hi, what are you looking for?

Bardh Frangu

Bardh Frangu është publicist dhe shkrimtar nga Ferizaj. Autor i tre romaneve, dy përmbledhjeve me poezi dhe tri dramave. Fitues i disa çmimeve letrare dhe të teatrit. Gazetar dhe kolumnist aktiv në disa gazeta ditore dhe bashkëpunëtor i disa revistave për kulturë. Së fundit ishte redaktor për kulturë në të përditshëm “Zëri”.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.