Connect with us

Hi, what are you looking for?

Gresa Statovci

Gresa Statovci është konsulente për edukim, në veçanti politikbërje në arsim. Ajo ka magjistruar në Politika Arsimore në University of Washington në Seattle. Aktualisht, fokusi i saj është hulumtimi dhe raportimi rreth zbatimit të Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.