Connect with us

Hi, what are you looking for?

Nicasia Picciano

Nicasia Picciano ka doktoruar në shtetndërtimin e Bashkimit Evropian në Kosovë në Europa Universität Flensburg, Gjermani. Ajo është autore e librit “Shtendërtimi i Bashkimit Evropian në Kosovë”. Sfidat dhe mësimet e nxjerra: Një vlerësim i EULEX-it, Dr. Kova?, Hamburg. Ajo është një ish-bashkëpunëtor i asociuar në Grupin për Studime Juridike dhe Politike, Prishtinë; ish-bashkëpunëtor hulumtues ndërkombëtar në Grupin për Studime Juridike dhe Politike, Prishtinë; hulumtues në Fondacionin Kosovar për Shoqëri të Hapur, Prishtinë; studiues në Universitetin e Evropës Qendrore, Budapest; asistent kërkimor në Europa Universität Flensburg. Ajo gjithashtu mbulon Ballkanin Perëndimor për Visegrad Insight me bazë në Varshavë. Interesat e saj kërkimore shtrihen nga ndërtimi i paqes dhe shteti, pajtimi dhe konflikti etnik, tranzicioni i energjisë së gjelbër, Procesi i Berlinit dhe Agjenda e Lidhshmërisë në Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.