Connect with us

Hi, what are you looking for?

Njomza Haxhibeqiri

Njomza Haxhibeqiri është aktiviste e shoqërisë civile e angazhuar në projekte të ndryshme lidhur me të drejtat e njeriut në Kosovë. Ka të mbaruar studimet post-diplomike në të Drejtën Ndërkombëtare Publike me specializim në paqe, drejtësi dhe zhvillim nga Universiteti Leiden.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.