Connect with us

Hi, what are you looking for?

Publikime

Beyond economic considerations: New frontiers of Chinese influence in the western Balkans

At a time when the international order is marked by geopolitical uncertainty, the role of external actors is gaining renewed importance in the WB, a region still grappling with pressing development needs, unresolved disputes of the past, and fragile democratic institutions. A rising China is urging the new US administration to review its global strategic approach while the trans-Atlantic alliance struggles to muster a unified stance to maintain influence, protect core interests, and safeguard liberal values. These dynamics are being reflected in the WB where China’s expanding footprint threatens to boost the authoritarian tendencies of local political elites, challenge the European Union (EU) accession process, and contribute to further democratic backsliding. Overall, the challenge remains in balancing out demands for a much-needed infusion of funds and technology in the region with a framework of cooperation that is based on accountability and transparency – critical elements that we are currently not seeing in China’s partnerships with WB countries. This brief launches with these key questions in mind: Are WB countries susceptible to China’s influence and to what cost? How is China’s engagement in WB countries evolving and what are the policy implications for WB countries as well as the trans-Atlantic alliance?

Find PDF here: files.fm/f/hrfbd6976

Lexoni Gjithashtu

Analizë

Viti i parë i Qeverisë Kurti shënoi një start të vështirë në politikën e jashtme, shoqëruar me shumë gabime diplomatike dhe dështime të protokollit....

Analizë

Katër ditë para Vitit të Ri, më 27 dhjetor 2023, Qeveria e Kosovës miratoi në heshtje Projektligjin për Komisionin e Pavarur për Media, i...

Disinfo

Gjatë dy viteve të fundit, Kosova ishte cak i sulmeve kibernetike dhe kërcënimeve me bomba, që kishin për qëllim destabilizimin e vendit dhe krijimin...

Analizë

Në epokën me hovin më të madh teknologjik, shtetet u kushtojnë rëndësi të veçantë prezencës së tyre digjitale në rrjetet sociale, si dhe kualitetit...

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.