Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "Abortion"

Analizë

Cenimi i së drejtës për të abortuar nuk përmbyllet brenda kufijve shtetërorë të një vendi, pavarësisht ndërhyrjes së dhunshme në jetët e personave atje....

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.