Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "Art"

Kritikë

Kinematografë nga Kosova viteve të fundit kanë shprehur nivel të larta artistike dhe kanë filluar të eksperimentojnë më guximshëm nëpër zhanre tjera krijuese. “Luaneshat...

Analizë

Imazhi i ballinës: Atdhe Mulla Secili vizitor mund ta ketë përjetuar ose edhe mund ta përjetojë ndryshimin drastik mes dy botëve pothuajse në një çast...

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.