Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "Museum of Political prisoners"

Kritikë

E ndërtuar gjatë viteve ‘50 të shekullit të kaluar, ndërtesa e Qendrës së Paraburgimit në Prishtinë, ndryshe e njohur si Burgu i Qarkut, më...

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.