Connect with us

Hi, what are you looking for?

Afrim Kasolli

Afrim Kasolli ka studiuar Filozofi-Sociologji. Një kohë ka ligjëruar lëndën “Hyrje në Shkencat Politike në Kolegjin Victory”. Ka qenë deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Merret me shkrime dhe ese filozofike. Sferë e veçantë e interesit të tij është filozofia politike.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.