Connect with us

Hi, what are you looking for?

Armend Bekaj

Armend Bekaj është Ligjërues në Departamentin për Kërkime të Paqes dhe Konfliktit në Universitetin e Uppsala-s, Suedi. Ka punuar për një sërë organizatash ndërkombëtare, përfshirë International IDEA në Suedi. Ka të kryer doktoratën në shkenca politike në Universitetin e Sheffield, Britani të Madhe.

Analizë

Për babën, që gjithmonë e dinte Credits: Massimo Sestini  | AP Edward Said ka thënë “Të mendosh për ekzilin është çuditërisht tërheqëse, por e tmerrshme...

MË SHUMË ARTIKUJ

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.