Connect with us

Hi, what are you looking for?

Miloš Pavković

Miloš Pavković është një shkencëtar politik me specializim në rajonin e Evropës Juglindore, politikën krahasuese, regjimet hibride dhe politikën e BE-së. Studimet bachelor dhe master për shkenca politike i kreu në Universitetin e Beogradit. Ai kaloi një vit në Universitetin e Grazit si student në Erasmus dhe mbrojti tezën e magjistraturës (De)konsolidimi i shtetësisë së Kosovës në kontekstin e negociatave bashkëkohore ndërmjet Qeverive të Kosovës* dhe Serbisë. Ai kreu masterin e dytë në shkencat politike në Universitetin e Evropës Qendrore (CEU). Ai është bashkëautor i publikimit Elementet kryesore të nevojshme për përparimin në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Miloš aktualisht është i punësuar si studiues në Qendrën e Politikave Evropiane (CEP), Beograd dhe shërben si Ambasador i Ri i Evropës në Ballkanin Perëndimor.
MË SHUMË ARTIKUJ

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.