Connect with us

Hi, what are you looking for?

Nora Jusufi

Nora është një ekonomiste me përvojë të punës në shoqërinë civile, konsulencë kërkimore dhe zhvillimi. Ajo ka aftësi në zhvillimin e biznesit, ekonominë e zhvillimit, kërkimin socio-ekonomik, financat publike dhe analizën e politikave.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.