Connect with us

Hi, what are you looking for?

Avdi Smajljaj

Ka përfunduar doktoraturën në Shkenca Politike në Universitetin e Duisburg-Essen. Është ligjërues në Departamentin e Shkencave Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Universitetin Epoka në Tiranë. Ka ligjëruar në Kosovë dhe jashtë vendit. Ka botuar një libër dhe disa punime në revista shkencore ndërkombëtare. Fushat e interesit të tij për hulumtimit janë: demokratizimi, populizmi, partitë politike, integrimi evropian.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.